De TintelTuin maken we samen

Door Bruno

Samen school maken, dat concept loopt als een rode draad doorheen de TintelTuin. Dat doen de leerkrachten, door samen rond de tafel te gaan zitten en beslissingen te nemen als team. Daar dragen ook de leerlingen toe bij, in klassenraden en de kinderschoolraad. En daar spelen ook de ouders een grote rol in, georganiseerd in vzw en werkgroepen en in de school- en pedagogische raad. Met de zomervakantie in zicht is het tijd om eens te kijken hoe de ouderhulp het afgelopen schooljaar verlopen is en ook de blik al eens te richten naar het volgende schooljaar.

Daarom is er verderop in deze nieuwe editie van het TintelBlad een stukje specifiek over dit onderwerp geschreven. Maar ook in verschillende andere bijdragen zal je verwijzingen lezen naar het engagement van de ouders, en word je ook opgeroepen om je aan te sluiten bij werkgroepen, het vzw bestuur te versterken, je schouders mee onder de pedagogische raad te zetten of frisse ideeën binnen te brengen in de schoolraad. We kunnen de hulp van ouders kortom overal gebruiken.

Aan jullie om – met behulp van dit TintelBlad, maar desgewenst ook vorige edities of verslagen die je vindt op het intranet van de website – eens te snuisteren in het aanbod en zo iets te vinden waar je met plezier een waardevolle bijdrage kan leveren. Dat moet je uiteraard pas in september beslissen. Maar misschien kan je er eens rustig, vanop enige afstand, over nadenken in de zomerzon, met een drankje naar keuze er bij. Of het met wat bevriende ouders bespreken bij een BBQ: wie weet kom je zo wel met een fijn ploegje aan de start van het volgende schooljaar. Maar uiteraard wensen we iedereen wel eerst een deugddoende vakantie toe!

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search