Pedagogische Raad (December 2018)

door Iris Pauwels

De feedback die we van ouders op AV/TintelCafé van 24 november 2017 kregen was zeer verrijkend om verder te kunnen met de uitwerking van een concrete en verstaanbare visietekst die gekoppeld wordt aan de invarianten van Freinet. Vanuit de aanwezigen verzamelden we daarnaast ook vragen naar concrete invulling over de zorgwerking op school.  De input van het leerkrachtenteam is hierbij van groot belang, waardoor we dit thema even hebben geparkeerd binnen de pedagogische raad. Het team gaat hier verder mee aan de slag. Hierover komen jullie meer te weten op de klasvergaderingen in januari/begin februari.

We streven ernaar om andere thema’s zoals ouderparticipatie, straffen en belonen, welbevinden, … in heldere tekstjes uit te schrijven dit jaar.

In december bevragen we onze afgestudeerde leerlingen van vorig jaar, want we willen allemaal graag weten hoe hun overgang naar het secundair onderwijs is verlopen en wat wij eventueel als basisschool nog kunnen bijsturen. Een samenvatting van hun ervaring en bevindingen mogen jullie tegen februari verwachten bij een uitgave van de TintelTijd.

De leden van de pedagogische raad zijn, als ouders: Katrien, Hanne, Karolien, Wendy. Vanuit het team: Diewke, Karen en Iris.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search