KinderenlerenIn de dagelijkse praktijk betekent het freinetleren in onze klassen…

Leren door succeservaringen, proefondervindelijk verkennen en zinvol werk proberen we voorop te stellen.

De ganse schoolwerking willen we coöperatief uitbouwen: de werking met de ouders, afspraken op schoolniveau, de werking in de klas (klasraad, taken, verantwoordelijkheid leren dragen en delen…), maar ook in het leren.

Om op deze manier te leren gebruiken we freinettechnieken:

 • Praatronde
 • Andere kringmomenten: vragen over leerstof worden in groep gesteld / er wordt bekeken wie kan helpen en wanneer / al het geleerde wordt in de kring gebracht, onderzoeken worden voorgesteld, weetjes worden verteld, teksten worden voorgelezen, tekeningen worden getoond, verantwoording van de werktijd wordt gegeven, …
 • Vrije teksten: kinderen worden gestimuleerd om te schrijven (verschillende tekstsoorten), teksten worden voorgelezen, kinderen leren kritisch tov andere en eigen schrijfsels
 • Tekstbespreking: samen maken we een tekst beter (coöperatief) op inhoudelijk vlak, spelling, tekstsoorten worden bekeken. Door teksten au serieus te nemen en te appreciëren stimuleren we kinderen tot schrijven
 • Klaskrant – correspondentie – drukwerk
 • Vanuit teksten komt spelling aan bod, de basis voor de leerstof. We werken met de AlfaBetCode. Hiervoor hebben we een leerlijn uitgewerkt. Vanuit die teksten wordt ook vertrokken voor taalbeschouwing.
 • Onderzoeken / project: VOUPERR-model – kadert volledig in leren leren. Elk onderzoek of project wordt voorgesteld, de teksten worden geleerd
 • Leren lezen en leren schrijven ondertussen al wel voldoende uitgelegd denk ik.
 • Rekenen komt in verschillende vormen aan bod: probleemstellingen vanuit de praatronde via rekenverhalen, korte instructiemomenten, inoefenmateriaal op papier en vanaf de tweede graad gebruiken we het online rekenplatform Rekentuin om het automatiseren in te oefenen.
 • Franse les vanaf het 5e lj. met instructie, dialogen oefenen, liedjes…
  Werkplan van elk kind : leren organiseren en plannen van het werk en eigen plannen in de week
 • Klasoverschrijdend werken via wekelijkse werkwinkels (soms ook begeleiden door kinderen zelf), dansgroepen, kinderwerkgroepen, vrije expressie, maandelijkse kleuterateliers
 • We trachten een positieve en uitdagende leef -en leeromgeving te creëren die het leerproces van de kinderen ten goede komt. Het gaat niet enkel over het product, maar veeleer over het proces.
 • We vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen om op alle domeinen zo breed mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. We leggen de nadruk op een harmonische ontwikkeling van alle persoonlijkheidsaspecten. Kinderen bepalen mee wat voor hen belangrijk is. We schenken aandacht aan wat bij en tussen de kinderen leeft. We bieden kinderen de kans om wat hen bezighoudt en wat hen aanspreekt naar voor te brengen. Daardoor is er een grote betrokkenheid bij het eigen leren. Kinderen worden gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen resultaten door een grote inzet en doorzettingsvermogen. Ze leren keuzes maken en om te gaan met de gevolgen van hun keuzes.
 • Omgaan met de verschillen tussen kinderen en hier gericht op inspelen verrijkt de ontplooiingskansen van elk kind.
 • Differentiatie in de klas om tegemoet te komen aan niveauverschillen en verschillende talenten van de kinderen : verdieping, verbreding, remediëring.

Leerlingen helpen elkaar en geven elkaar uitleg, vergelijken oplossingen, doen zelfevaluatie en zelfcorrectie, krijgen gevarieerde taken (kan verschillen in inhoud, in niveau, hoeveelheid, in hulpmiddelen…)

Voor de basisschool zijn er eindtermen vastgelegd die echt wel een minimum zijn. We proberen toch wel meer te bereiken. Kiezen voor de TintelTuin betekent kiezen voor een traject. Elke school legt zijn eigen accenten. Dat is uitgewerkt in leerlijnen.

Traditionele scholen werken meestal met leerlijnen die samenhangen met de methode die ze gebruiken. De TintelTuin heeft leerlijnen op maat gemaakt en dat verschilt toch wel wat op een aantal vlakken. Op het einde van de rit is elke gesubsidieerde basisschool verplicht om dat minimum te behalen.

Om dit te bereiken met kinderen steken we ook heel wat tijd in kringmomenten, een klasraad, en schoolraad, … We zijn er erg fier op dat niet alleen bezig zijn met het cognitief vullen van kopjes.

Leren als ‘cognitief’ informatie verwerken zit verweven in al de freinettechnieken en komt overal aan bod.

Freinet schreef een aantal invarianten
– dat is dan ook waar een freinetschool voor staat :

Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search