Schoolraad (Juni 2018)

door Bruno

We zijn een eerste keer gaan aankloppen bij de scholengroep in het kader van de duurzame energie. Voorlopig kan de scholengroep echter weinig doen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen wanneer welke school wordt verbouwd of een nieuwbouw krijgt. Deze planning wordt opgesteld door de centrale diensten van het GO! Pas wanneer ook voor de TintelTuin de plannen op (lange) termijn bekend zijn, kan bekeken worden of zonnepanelen een optie zijn. Ook de mogelijkheid om de verlichting om te schakelen naar ledverlichting om zo het elektriciteitsverbruik te drukken, kan dan besproken worden. De keuze om eventueel over te stappen naar een groenere energieleverancier ligt ook niet bij de school of de scholengroep. Het GO! schrijft elke twee jaar een aanbesteding uit voor alle GO! scholen en kan zo een zeer voordelige energieprijs krijgen.

groene-energie-switcher-300x225

Op de algemene vergadering van de vzw is Kenny, papa van Gitte en Ulrike uit klas Evi, verkozen als vervanger voor Jan, die samen met zijn afstuderende dochter Tinke de TintelTuin (en dus ook de schoolraad) verlaat na dit schooljaar. Er is ook gekozen voor een pragmatische oplossing om vernieuwing binnen de schoolraad mogelijk te maken. Officieel moet er om de vier jaar een nieuwe schoolraad verkozen worden. De verkiezingsprocedure loopt over enkele maanden en brengt wel wat administratieve verplichtingen met zich mee, die bovenop het al goed gevulde bord van de coördinator terecht komen. We zullen dan ook de officiële termijn blijven volgen maar wel elk jaar een oproep doen naar nieuwe kandidaten. Wanneer een nieuwe kandidaat door de AV verkozen wordt, zal één van de langst zetelende ouders uit de schoolraad zijn of haar plaats doorgeven.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search