Schoolraad: wegwijzers

Door Bruno

De schoolraad, dat zijn dit schooljaar de ouders Klaas, Nele, Tinneke en Bruno en de teamleden Corine, Goedele, Iris en Koen. Een mooie mengeling – dat vinden we althans zelf – van schoolraad habitués en nieuwe leden met frisse ideeën. We kunnen ook nog steeds een beroep doen op gecoöpteerd lid Erik Moonen voor onderwerpen waar zijn expertise een meerwaarde kan bieden.

Op vraag van de DenkTank hebben we ons gebogen over de wegwijzers. Wie vorig jaar op een AV aanwezig was of de verslagen las, had dit concept zeker al eens opgepikt. Maar nu is het niet langer een abstract idee. Wil je weten bij wie je moet zijn met een bepaalde vraag, dan kan je je eenvoudig de weg laten wijzen door het document Wegwijs in de TintelTuin. Een andere mogelijkheid is dat je iemand aanspreekt met een ‘zichtbare functie’ in de organisatie van de ouderparticipatie. Op de fotowand – die elk moment een update zal krijgen – kan je zien wie dat zijn. Wanneer je met je vraag op de juiste plaats terecht komt maar het antwoord je op je honger laat zitten, kunnen deze wegwijzers (het document of de fysieke personen) je verder helpen met een volgende stap of stappen. Je kan ook de stap zetten naar de schoolraad, als onafhankelijke bemiddelaar, maar dat doe je natuurlijk liefst pas nadat je het hele voorgaande pad bewandeld hebt.

We kozen vanuit de schoolraad ook een nieuwe Raad van het GO! Deze Raad is het bestuursorgaan van het centrale niveau dat samen met de afgevaardigd bestuurder het centrale beleid van het GO! bepaalt. Het mandaat van de nieuwe Raad gaat in op 1 januari 2019. De samenstelling kan je tegen dan online nakijken. Urbain Lavigne, de vorige algemeen directeur van Scholengroep 11 (waar de TintelTuin deel van uitmaakt), is alvast één van de verkozenen.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search