TintelBoekje op tijd klaar om nieuwjaarswensen te versturen

Door Tinne

Oef… op de valreep is het nieuwe TintelBoekje klaar. Nog net op tijd om elkaar mooie nieuwjaarskaartjes te sturen! In het boekje vind je de namen en contactgegevens van alle TintelTuiniers (waarvan de ouders toestemming hebben gegeven). Staat jouw kind niet in het boekje of is er iets veranderd aan de gegevens, geef het dan zeker door aan vzw@tinteltuin.be.

Het TintelBoekje staat op de intranetpagina, die je kan vinden via tinteltuin.be onder Info.

Enkel ouders met een gebruikersnaam en wachtwoord hebben toegang tot deze pagina. Heb je nog geen gebruikersnaam of heb je problemen om in te loggen? Geef ook dan een seintje aan vzw@tinteltuin.be.

Het TintelBoekje vind je onder het mapje Interne info & Documenten. Ga gerust ook eens snuisteren in de andere mapjes; zo vind je er bv. ook meer informatie over de werking van de vzw en de verslagen van de Algemene Vergadering.

Het nieuwe TintelBoekje is meteen ook het eerste wapenfeit van de Werkgroep Communicatie dit schooljaar. De samenstelling van deze groep is sterk gewijzigd, waardoor het even duurde voor alles op gang kwam. Maar nu is de overdracht klaar en is er een startvergadering geweest.

Daar bleek dat het een enthousiast clubje is dat zich de komende tijd vooral wil gaan focussen op het naar buiten brengen van het mooie verhaal van de TintelTuin. Het nieuwbouwproject biedt meteen veel mogelijkheden om iedereen op een leuke manier op de hoogte te houden van de voortgang en te betrekken bij het proces. Op die manier wil de werkgroep communicatie zijn steentje bijdragen tot het verbinden van iedereen die de TintelTuin een warm hart toedraagt.

Heb je vragen of ideeën? Spreek ons zeker even aan!
Evelien, Inge, Jen, Jo, Lobke, Mieke, Petra, Reinout, Steven, Tinne

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search