Kennismaken of inschrijven?

Onze TintelTuin is in volle groei. Wij houden van diversiteit en verwelkomen elk kind in onze school met open armen!

Wil je graag komen kennismaken? Dan kan je contact opnemen via instroom@tinteltuin.be en geven we je met plezier een persoonlijke rondleiding.

Visie

Hedendaags Freinetonderwijs

We laten kinderen opgroeien tot kritische, zelfstandige en veerkrachtige wereldburgers.

We kiezen voor traditionele Freinettechnieken, maar proberen ook nieuwe ideeën en technieken uit. We blijven op de hoogte van maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. We volgen evoluties niet blind en slaafs op en blijven oog hebben voor traditie.

J. D’Hondt

4 Pijlers

Groen en duurzaamheid

We leren in en van de natuur. We trekken hierbij de kaart van duurzaamheid. Niet enkel binnen het ecologische en economische leven, maar ook in alle aspecten van het leven: in de vorm van zorg voor sociale relaties, zelfzorg en de ontwikkeling van duurzame kennis en vaardigheden. We beseffen dat we deel van het probleem zijn en we hebben besloten een deel van de oplossing te worden.

Samen leren vol zin

We bouwen elke dag aan een krachtig leef- en leerklimaat voor onze leerlingen. Samen met de ouders geven we het leefklimaat vorm. Bij het vormen van een krachtig leerklimaat zien we ouders als co-experten bij de ontwikkeling van hun eigen kind.

Onderzoekend in de wereld

Kinderen stellen zich voortdurend vragen en zijn van nature geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. We gaan in op de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen door hen zelf op onderzoek te laten gaan. Door kinderen onderzoekend te laten leren, doen ze niet alleen kennis op, maar ervaren ze ook succes.

Eigen kracht

We vertrekken vanuit het natuurlijk leerproces van het kind en hanteren hierbij een participatieve en ervaringsgerichte benadering. De leerinhouden, vaardigheden en attitudinale vorming en worden gezien in een rijke, ruime context met mogelijkheid tot zelfinitiatief en expressie en dit zonder de verschillen tussen de kinderen uit het oog te verliezen.

Deze waarden nemen we mee in onze werking:
zen – vrije expressie – cocreatie – gelijkwaardigheid – autonomie

Visieteksten

Leidinggevende principes

De TintelTuin kiest voor een horizontale organisatiestructuur. Onze directeur is een coördinator. De leerkrachten staan niet boven, maar tussen de kinderen. Ouders en teamleden benaderen elkaar als gelijkwaardige partners.

Toch hebben we nood aan leiding. Daarvoor ontwikkelden we onze vier leidinggevende principes. We verwachten dat iedereen in de TintelTuin hiernaar handelt. De leidinggevende principes zijn een stevige maar zachte basis waarop we altijd kunnen terugvallen.

Meer kampvuur, minder lantaarn

We creëren een cultuur van vertrouwen en veiligheid. We gaan niet met de lantaarn op zoek naar een schuldige, maar we zitten samen rond een kampvuur en reflecteren. We houden van verbindende kringgesprekken: wat we over elkaar zeggen, moeten we ook tegen elkaar kunnen zeggen.

Liever een bloemenmengsel, dan allemaal dezelfde zaadjes

We houden van diversiteit in alle opzichten. Iedereen heeft recht van spreken en mag daarvoor uitkomen. Wij horen respect op te brengen voor een anders mening en horen een voorbeeld te zijn voor onze kinderen.

Veel groen, minder verhard

We stellen ons wendbaar op om wanneer nodig onze TintelTuin om te spitten. We kiezen voor zo weinig mogelijk systemen en staan open voor verandering. Wat werkt koesteren we, wat niet werkt veranderen we. We blijven streven naar vooruitgang.

Tinteltuin als Tintelteam

We streven naar een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen: kinderen, team, ouders en GO!. De school is een representatie voor een samenleving die we zélf creëren. We vormen een mini-maatschappij waar iedereen de verantwoordelijkheid opneemt voor elkaars welzijn en welbehagen.

Praktische informatie

In de Tintelwijzer  (klik hier) vind je meer informatie over de dagelijkse werking in de TintelTuin.
Ons schoolreglement kan je hier downloaden.

Schooluren

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
  • Toezicht vanaf 8u15
  • Start lessen om 8u45
  • Voormiddagspeeltijd van 10u25 tot 10u45
  • Middagspeeltijd van 12u35 tot 13u25
  • Namiddagspeeltijd van 14u45 tot 15u05
  • Einde lessen om 15u30
  • Toezicht tot 15u40
 • Woensdag:
  • Toezicht vanaf 8u15
  • Start lessen om 8u45
  • Voormiddagspeeltijd van 10u25 tot 10u45
  • Einde lessen om 12u00
  • Toezicht tot 12u15

Busuren

 • Een overzicht van de haltes van de rode en groene bus vind je hier.

Meer weten?

Hieronder vind je enkele sfeerimpressies. Neem zeker ook eens een kijkje op onze facebookpagina of YouTube-kanaal.

Start typing and press Enter to search