Tintelse verkeersenquête

door Iris Pauwels

en Werkgroep infrastructuur (Els, Mattias, Annelies, Fien & Dries) en schoolraad       

Halverwege het schooljaar 2017-2018 werd door de school een enquête rondgestuurd om de ouders te bevragen naar de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de route naar en van school. De verkeersenquête kwam er naar aanleiding van een steeds terugkerende vraag van ouders en personeel om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren. Deze enquête is een stap in het maken van een totale analyse voor het samenstellen van een integraal maatregelenpakket voor de school om infrastructurele ingrepen te doen die noodzakelijk zijn zodat de schoolomgeving en de weg naar en van school voor leerlingen veiliger wordt gemaakt.

Deze enquête werd opgesteld en geanalyseerd door enkele ouders van de school, in samenspraak met de schoolraad en coördinator. De enquête maakt deel uit van de voorbereiding van een subsidieaanvraag bij de provincie Vlaams-Brabant.

De volledige analyse en verwerking van de bevraging is zo goed als rond en wordt op de AV in mei aan jullie voorgesteld.

Hier alvast een beperkte glimp vanuit de uitgebreide verwerking (door Fien, mama van Jakob & verkeerskundige):

“De ouders werden specifiek bevraagd welke punten op hun route ze onveilig vinden. Heel opvallend wordt het oversteken van de Budingenweg door ongeveer de helft van de ouders (46%) letterlijk benoemd als zijnde een knelpunt. 17% van de ouders blijft algemener en benoemt de situatie voor de school als problematisch. De ouders die specifieker zijn, benoemen de geparkeerde auto’s voor school als een knelpunt. Ook de verschillende zijstraatjes waar frequent geparkeerd wordt, worden als onveilig beschouwd en dit vooral door de te smalle voetpaden

Met eenzelfde frequentie (ongeveer 20%) als de algemene situatie voor de school worden de personeelsparking, waar kinderen tussen manoeuvrerende auto’s door moeten wandelen, en de gereden snelheid in de Budingenweg aangekaart als zeer onveilig.

Daarnaast kaarten een aantal ouders aan dat de schoolomgeving onduidelijk is aangegeven en dit voor een knelpunt zorgt.”

Er werden heel wat oplossingen gesuggereerd door onze ouders. Onder meer het verplaatsen van de schoolingang naar de nieuwe zijstraat ‘Weermuur’, het afsluiten van de personeelsparking, een parkeerverbod voor de school tussen de zebrapaden enz.

Zoals jullie als merkten, zijn een aantal van deze voorstellen momenteel in een testfase.

Binnenkort zitten we terug aan tafel met het stadsbestuur en de Provincie om een plan van aanpak in de ganse schoolbuurt verder concreet te maken.

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search