Veel volk en mooie wensen op de AV en het TintelCafé

Door Jen

Na wat getwijfel en een eerste geslaagd digitaal WG-overleg met praktisch volle bezetting, waagden we de sprong om op 26 mei onze Algemene Vergadering (AV) en TintelCafé digitaal te laten doorgaan. Vreugdevol stelden we vast dat de ouders, onze leden van de vzw, talrijk deelnamen. We willen de bijna 50 deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor deze warme betrokkenheid.

Het verslag van deze AV en de bijhorende documenten vind je zoals gewoonlijk op het intranet.

Eerder lieten we jullie al weten dat het lidgeld zou opgeschort worden tijdens de lockdown. Nu beslisten we samen met de deelnemende ouders om het lidgeld voor de rest van het schooljaar op te schorten, dus voor de looptijd van 4 maanden. Samen met deze beslissing werd ook het geactualiseerde budget voor dit schooljaar goedgekeurd.

Voor volgend schooljaar wordt het lidgeld net als dit jaar met 10% verlaagd.

Tot slot werd Xavier Van Duyse herverkozen als lid van het bestuur van de vzw.

Aan het einde van dit schooljaar zwaaien we Peter Vervliet uit, dus extra ouders in het bestuur zijn zeer welkom. Als je je graag wil engageren bij het vzw-bestuur of je bent gewoon nieuwsgierig en wilt er meer over weten, dan mag je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.

Met een verbindende Mentimeter sloten we deze AV en TintelCafé af, met een hoop wensen aan elkaar voor de volgende maanden.

 

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search