vzw-bestuur (December 2018)

door David

Tijdens de Algemene Vergadering van 24 oktober hebben de leden van de vzw de verkiezing van het nieuwe vzw-bestuur goedgekeurd. Volgens de interne procedure van vzw De TintelTuin hebben de werkgroep-coördinatoren nadien in een aparte vergadering (28 november) de voorgestelde rolverdeling binnen het nieuwe vzw-bestuur bekrachtigd. Vanaf die datum is deze nieuwe ploeg dus aan de slag als vzw-bestuur: David (voorzitter), Peter (penningmeester), Evelien (secretaris), Herman en Jen. Expliciete dank gaat naar de afscheidnemende bestuursleden Philippe en Joël! Zij hebben de vzw als respectievelijk voorzitter en secretaris vele jaren mee in goede banen geleid, doorheen rustige en soms minder rustige wateren.

Het nieuwe bestuur staat te popelen om er vol enthousiasme in te vliegen. Eerst en vooral willen de nieuwe bestuursleden duidelijk maken dat ze echt als groep willen besturen. Hoewel er een officiële rolverdeling is, zullen wij allen bezig zijn met voorzitten van vergaderingen, het leiden van discussies, communicatie met de ouders, de werkgroepcoördinatoren en meer.

Daarnaast wil het nieuwe bestuur actief inzetten op de volgende speerpunten:

  • Continuïteit: we bouwen verder op de stevige basis die er doorheen de jaren is gelegd.
  • Realisatie aanbevelingen DenkTank: we werken de aanbevelingen uit die de DenkTank ter verbetering van de vzw heeft geformuleerd.
  • Verbondenheid: we vertegenwoordigen als vereniging álle ouders en willen er daarom op inzetten om de ouders nog meer te verbinden door samen school te maken, om een samenhorigheidsgevoel te creëren en het nóg gezelliger te maken.
  • Communicatie: dit alles kan niet zonder een duidelijke, open, integere, respectvolle en transparante communicatie.
  • Duurzaamheid: we werken samen met het team aan een duurzame context voor onze kinderen en de hele TintelTuin-gemeenschap.

In de komende maanden zullen deze speerpunten concreet ingevuld en stap voor stap gerealiseerd worden.

Enkele eerste ideeën zijn al besproken tijdens de vergadering met de werkgroepcoördinatoren op de vergadering van 28 november. Zo zal het bestuur de verschillende werkgroepen actiever ondersteunen en opvolgen. Bedoeling is vooral sneller op de bal te kunnen spelen bij specifieke problemen, noden of vragen. Ook kan de voorbereiding op en verslaggeving tijdens het tweemaandelijkse coördinatorenoverleg dan efficiënter gebeuren. Andere concrete ideeën, doelstellingen en actiepunten zullen we stapsgewijs via de volgende nieuwsbrieven communiceren.

Als nieuw vzw-bestuur hopen we alvast dat we onze ambities kunnen waarmaken, namelijk de realisatie van onze vijf speerpunten, in alle openheid en transparantie, met dat ene hogere doel voor ogen: ervoor zorgen dat de TintelTuin een fantastische plek is en blijft, voor iedereen die er rondloopt! Voor vragen of opmerkingen in verband met de vzw of met je rol als ouder in het algemeen, kan je gerust een van de bestuursleden aanspreken of stuur je even een mailtje.

De bestuursleden van de vzw zijn (van links naar rechts op de foto) Jen, David, Herman, Evelien en Peter.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search