VZW-Bestuur (Juni 2018)

door David

AV: jij komt volgende keer toch ook?

De voorbije weken aangekondigd met tromgeroffel, toeters en bellen: de Algemene Vergadering (AV) van de vzw op 29 mei! En of er aan die oproep gehoor gegeven werd: met meer dan 50 aanwezigen en 40 volmachten was een heel groot deel van de TintelTuinouders op een of andere manier vertegenwoordigd. Mooi weer, drankje erbij en zo’n grote groep gemotiveerde TintelTuiners… moet het nog gezegd dat alles aanwezig was om er een gezellige boel van te maken?

Natuurlijk wil je als lezer heel graag weten of even opfrissen wat we als TintelTuin-gemeenschap uit de AV moeten onthouden. Een uitgebreid en formeel verslag volgt nog, maar hieronder alvast in primetime enkele van de hoogtepunten voor jullie samengevat.

De werkgroep financiën stelde de financiële stand van zaken voor:  de begroting  ligt alvast op koers. We keurden enkele herzieningen op de begroting goed: voor de 1ste en de 2de graad worden tablets aangekocht, waarmee ze in september van start kunnen gaan, en met de 2 gevraagde goals doen we onze kleine voetballers een groot plezier.

We stemden dat het een lieve lust was, want er waren enkele gemotiveerde ouders om de Schoolraad (Kenny) en het vzw-bestuur (Xavier) vanaf volgend jaar te komen versterken. De applausmeter schoot de hoogte in: kandidaturen aanvaard! De Pedagogische Raad hield een wervend promopraatje ter voorbereiding van 10 jaar TintelTuin en mag zich intussen ook al verheugen op bijkomende geïnteresseerde TintelTuiners – top!

Meer goed nieuws kwam er van het website-front. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar de fonkelnieuwe website van de TintelTuin mag er wezen. Fier als een gieter gidste Bart ons door door de vernieuwde www.tinteltuin.be. Een dikke merci aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, en aan Bart in het bijzonder!

Vervolgens werd de materie wat technischer: we kondigden de TintelMeter 2018 aan (binnenkort met de nodige toelichting in je mailbox) en lichtten kort het aangepaste huishoudelijke reglement en de gewijzigde statuten toe. Evelien legde de update van deze twee documenten mooi uit. Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, voor de statuten kwamen we jammer genoeg niet aan het wettelijk vereiste aantal aanwezigen. Constructief als we zijn, hebben we dadelijk samen een plan B uitgewerkt. Voor het einde van het schooljaar hoor je hier nog meer over…

Bruno vatte nadien het parcours van de DenkTank samen, en schetste hoe heel wat aanbevelingen intussen in praktijk worden omgezet. Fijn te merken hoe de TintelTuin als gemeenschap steeds weer de moed en kracht vindt om de koers hier en daar te wijzigen wanneer dat nodig is, altijd weer vanuit gezamenlijk overleg en dialoog met elkaar. Die kracht bleek tenslotte overduidelijk uit Mattias’ presentatie van Den Buiten: een fantastisch en intussen heel zichtbaar project dat enkel maar gerealiseerd kon worden door de tomeloze inzet van zovelen – bedankt!

Het project Den Buiten is bijna afgerond is, tijd voor geweldig creatieve ideeën voor een nieuw, groot meerjarenplan. In het TintelCafé na de AV mocht iedereen al ideeën spuien, het ene al wat zotter dan het andere. We willen natuurlijk rekening houden met de geplande hernieuwde inrichting van het terrein, vooral door de wens voor een betere verkeersveiligheid. Fien bracht hierover een zeer gesmaakte voorgeschiedenis en een stand van zaken, waarna alle remmen los gingen: briefjes werden volgekribbeld, op de maquette van de TintelTuin geplakt, geanimeerde discussies braken los, gekleurde bolletjes werden geplakt, en uiteindelijk werden de stemmen geteld. Benieuwd welke voorstellen het gehaald hebben? Enkele toppers: een horizontale klimmuur;  buitenschoolse sport/activiteiten/opvang in de TintelTuin; een brug voor de kippen over de latere toegangsweg; culturele invulling van de leegstaande container; zonnewering aan de klaslokalen. Dit was alvast een inspirerende eerste stap, waarmee het team, de werkgroepen en organen verder aan de slag gaan. Uiteraard zorgen we er ook voor dat onze kinderen kunnen bijdragen met hun inventieve ideeën.

34338857_10217457057197560_6864618118635847680_n

Het laatste agendapunt van het TintelCafé (heldere en integere communicatie) hebben we na groepsoverleg doorgeschoven naar een volgende gelegenheid: gezelligheid heeft immers ook z’n (tijds)grenzen. Een zeer geslaagde AV en een uitgelaten TintelCafé: meer moet dat toch niet zijn? Voor wie dit gebeuren gemist heeft, niet getreurd: het eerste TintelCafé van 2018-2019 is er al op 7 september, en de eerstvolgende AV zal eind oktober zijn. Tot dan?

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search