VZW-Bestuur: AV en TintelMeter

Door David

Naar goede gewoonte zijn we als vzw eind oktober samengekomen om de gang van zaken te bespreken in de Algemene Vergadering (AV). Meer dan 40 ouders zakten op 23 oktober af naar de polyvalente ruimte van de TintelTuin. Nog 30 andere ouders lieten via een volmacht merken dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in de werking van de vzw, die de hele oudergroep vertegenwoordigt. Deze mensen waren niet fysiek aanwezig, maar natuurlijk wel in gedachten bij ons.

In een actieve school als de TintelTuin kan het niet anders dan dat op een AV een brede waaier aan boeiende onderwerpen besproken wordt. Als je dan weet dat het relatief nieuwe vzw-bestuur de term ‘een vliegende start’ wel erg lang aan het rekken is, dan wordt snel duidelijk dat het ook deze keer weer een goed gevulde editie was.

In het begin van de AV gingen we even op de rem staan: vzw, AV, allemaal goed en wel, maar hoe werkt zo’n vzw nu eigenlijk? En hoe zit de vzw TintelTuin precies in elkaar? Geen nood: Evelien heeft een handige ‘vzw for dummies’ in elkaar geknutseld. Niet teveel vaktermen, geen overbodig juridisch gewauwel, maar to the point! Altijd al willen weten hoe het zit? Snel naar de website dan, zodat je nooit nog als een vzw-dummie wordt aangekeken.

Natuurlijk moesten we het in deze tijden ook over privacy hebben… Wie denkt dat zijn/haar gegevens helemaal veilig zijn of nog nooit voor foute doeleinden zijn gebruikt, heeft enkele jaren op Mars doorgebracht, of is hopeloos naïef. Van dat laatste durven we de TintelTuinouders niet verdenken, dus hebben we als vzw een wettelijk sluitend document ontwikkeld om met de nieuwe privacy-reglementen (de befaamde GDPR) in orde te zijn. Niet de meest sexy materie, maar wel noodzakelijk… Intussen hebben bijna alle ouders de nodige documenten ingevuld en terugbezorgd – dank daarvoor!

Wanneer Mattias een stand van zaken komt geven over de ontwikkelingen op vlak van infrastructuur, dan worden de oren meestal extra gespitst. De laatste fase van het masterplan ‘Den Buiten’ is bijna klaar, maar intussen liggen ook al plannen op tafel voor volgende wijzigingen. Die gaan relatief snel in, en het is geweldig te zien dat verkeersveiligheid daarbij een zichtbare prioriteit zal zijn. Dank aan alle betrokkenen voor het realiseren van deze verwezenlijkingen: de werkgroepen infrastructuur, groen en klus, en de mensen die de laatste tijd mee hun schouders onder de nieuwe plannen gezet hebben.

We voelen je al denken: al die nieuwe dromen, wensen, initiatieven, …. dat moet nogal wat kosten. Inderdaad, er wordt ons vanuit politieke middens regelmatig duidelijk gemaakt dat gratis niet bestaat, en dat is in de TintelTuin uiteraard niet anders. Maar gelukkig kunnen we rekenen op een goed draaiende en klaar kijkende Werkgroep Financiën. Zij kwamen de afgesloten jaarrekening van 2017-2018 toelichten en hun voorstel voor budget 2018-2019 voorstellen. De inkomsten zullen dit schooljaar wat lager liggen omdat we iets minder leerlingen hebben. Maar dan nog zullen de werkingskosten netjes onder controle blijven én zullen er voor ca. 10.000 € investeringen gebeuren. Een greep uit het aanbod: klimmuur, aanpassing inkomzone, aanplanten voortuin, zitelement zandbak, traptreden aanleggen, fietsen herstellen, hagen, zwemmen, uitstappen, 10 jaar TintelTuin, … en nog veel meer. Voor alle precieze cijfers en overzichtjes: zie website. Een dikke merci voor onze financiële en creatieve rekenwonders in de werkgroep financiën!

Op deze AV kwam voor de laatste keer de DenkTank aan bod, een groep ouders die zich sinds bijna twee jaar gebogen heeft over een verdere verfijning van de samenwerking binnen de TintelTuin. Een enthousiast en gedreven team, een hoop betrokken en geëngageerde ouders, en daarnaast nog eens al die toffe en actieve kinderen: hoe stuur je dat allemaal best aan? De DenkTank heeft daarvoor een nieuw organigram ontworpen, met daarbij speciaal een document met extra toelichting hoe je dit organigram best leest. Daarnaast zijn er een heel aantal aanbevelingen vanuit de DenkTank die intussen  al gerealiseerd zijn: wijziging statuten en huishoudelijk reglement van de vzw, verschijning TintelBlad, organisatie TintelCafés, een jaarlijkse TintelMeter waardoor ouders regelmatig feedback kunnen geven, … Nog op de planning staat een grondige denkoefening over een nieuw communicatieplan. Binnen de TintelTuin wordt via heel wat verschillende kanalen informatie uitgewisseld: hoe kunnen we dat gestroomlijnder en gemakkelijker organiseren? Work in progress, maar nu alvast een dikke pluim voor alle mensen die ooit in de DenkTank gezeten hebben!

Tot slot zijn we samen door de belangrijkste conclusies van de TintelMeter 2018 gegaan. In deze versie van de TintelMeter werden enkel zaken bevraagd die betrekking hebben op de vzw: communicatie naar de ouders, ouderparticipatie, werking van de werkgroepen. In 2019 is de schoolraad aan de beurt, in 2020 de pedagogische raad. Voor 2018 was de respons in lijn met de TintelMeter van 2015: een kleine 60 ouders vulden de vragenlijst volledig in. Door vanaf nu jaarlijks een TintelMeter te organiseren, hopen we vurig dat de respons gestaag de hoogte ingaat. Wat alleszins opviel, was de algemene tevredenheid van de mensen die de TintelMeter ingevuld hebben. Maar toch kunnen we nog steeds enkele broodnodige actiepunten afleiden. Enkele voorbeelden: communicatie stroomlijnen, mensen meer en actiever naar de website leiden, de fotowand actualiseren, het TintelBoekje beschikbaar houden, de freinetvisie duidelijker communiceren, enkele werkgroepen meer in de verf zetten, goed blijven informeren over waar het geld van de ouderbijdrages voor gebruikt wordt, een sterk beleid rond verloren spullen ontwikkelen, … De komende maanden worden een aantal actiepunten al gerealiseerd. Op de AV van mei 2019 lijsten we dan op hoe de overige aandachtspunten in de nabije toekomst aangepakt zullen worden. Dank aan alle ouders die de TintelMeter ingevuld hebben: daardoor krijgen we als vzw-bestuur een veel beter idee over hoe we het jullie, de vzw-leden, nog meer naar jullie zin kunnen maken!

Nood aan meer of concretere informatie? Ga dan zeker eens kijken op het interne deel van de website. Heb je zelf nog tips of ideeën om van de TintelTuin een nog fijnere plek te maken: laat het ons weten en/of kom naar de volgende AV!

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search