Werkgroep Denktank

door Bruno

Langzaam maar zeker worden de verwezenlijkingen van de DenkTank zichtbaar in de praktijk. Je leest op dit moment bijvoorbeeld al weer de derde editie van het TintelBlad. We hopen van harte dat we daarmee één van onze belangrijkste doelstellingen bereiken: alle ouders informeren over het reilen en zeilen achter de schermen van de TintelTuin. Denk gerust al eens na of je daar volgend jaar niet zelf je bijdrage aan wil leveren. We zouden namelijk graag met een grotere redactie en meer inspiratie het TintelBlad uitbouwen tot een heuse kwaliteitskrant.

Je hebt intussen ook het nieuwe vzw-bestuur op volle kracht aan het werk kunnen zien op de algemene vergadering van 29 mei. De uiteindelijke stemming over de nieuwe statuten moet nog gebeuren, omdat we op de AV niet aan de vereiste twee derde aanwezigheid raakten. Maar dat die nieuwe statuten op tafel liggen, is zonder meer een grote stap. Het eveneens vernieuwde huishoudelijk reglement werd overigens wel al goedgekeurd en zelfs op een klein applausje onthaald. En elders in dit TintelBlad lees je in de bijdrage van de schoolraad hoe zij aanbevelingen van de DenkTank in de praktijk brengen.

Ondanks het harde werk hebben we nog niet alles van ons to-dolijstje kunnen afstrepen. Een aantal werkpunten worden verder uitgewerkt door de organen, omdat ons dat een logische gang van zaken lijkt. Werkgroep communicatie en het team bekijken verder hoe de communicatie kan gestroomlijnd worden en de schoolraad werkt het systeem van de wegwijzers uit. Een nieuw organogram moet tenslotte de kroon op het werk van werkgroep DenkTank worden. Daarmee willen we in de startperiode van het nieuwe schooljaar ons werk afronden.

visier-1024x1024

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search