Van saaie AV naar boeiend Café

Door David

“De beste AV ooit!” “Het was heel tof, proficiat!” “Bedankt voor deze mooie avond, goed gedaan!”

Tja, mensen die er dit keer niet konden zijn op onze Algemene Vergadering (28 mei), hebben echt wel wat gemist. Het vzw-bestuur had op voorhand aangekondigd dat het anders zou zijn dan anders, en we hebben woord gehouden! Wat was er nu zo verschillend in vergelijking met de voorgaande jaren? Wel, om dat goed te begrijpen, is een korte historische schets hier op zijn plaats…

Jarenlang werd de AV gezien als een moment waarop het vzw-bestuur haar werking uit de doeken deed voor de TintelTuin-gemeenschap. Voornaamste doel was het informeren van de ouders en de teamleden, o.a. over belangrijke beslissingen of wijzigingen, over wat de diverse werkgroepen allemaal gerealiseerd hadden, over de bestedingen van de lidgelden, … Traditioneel was er slechts beperkt ruimte voor inbreng en feedback van de aanwezige ouders. Dat is/was begrijpelijk: binnen de relatief kleine gemeenschap die de TintelTuin vroeger was, kende iedereen iedereen. Op die manier was er voortdurend overleg, feedback en uitwisseling van ideeën.

Maar door de snelle groei van de school tijdens de afgelopen jaren, werd meer en meer terecht de vraag gesteld waarom er geen georganiseerde momenten waren om met elkaar te overleggen: ouders onderling en ouders met het team. Tijdens het DenkTank-proces (gestart in februari 2017) kwam het idee van een TintelCafé op de proppen, een moment waar rond specifieke thema’s in groepjes van gedachten gewisseld werd. Een nieuw concept was geboren: de AV zou wat korter duren – hoewel het opzet gelijk bleef – en nadien gevolgd worden door een gezellig TintelCafé.

Een grote stap in de goede richting! Maar de AV bleef toch vooral een eenrichtingsverhaal, wat zich ook uitdrukte in de opstelling: het vzw-bestuur vooraan aan een tafel, de aanwezige ouders op rijen stoelen ‘in de zaal’. En het TintelCafé dat dan nadien nog begon, was er voor een aantal ouders wat teveel aan: combinatie werk-gezin en daarbovenop dan nog een lange avond op school… Bovendien verhielp dit opzet ook niet dat andere euvel waar we als vzw-bestuur al langer op botsen: hoe kunnen we het contact tussen nieuwe en huidige ouders stimuleren, zodat de nieuwe mensen zich echt opgenomen voelen in de TintelTuin-gemeenschap?

Maar nu… Tadaaaaaaa! … hebben we allicht de ideale formule voor de AV gevonden. Eerst en vooral hebben we de setting aangepast: weg met de traditionele opstelling, enter een echte café-setting. Dus: kleine tafeltjes met daar wat stoelen aan. Enkel al daardoor was de sfeer plots heel anders. Tweede ingreep: weg met het strikte onderscheid tussen AV en TintelCafé. In de plaats daarvan werd er de hele avond geswitcht tussen informatieve momenten, korte discussies onderling en interactie met het vzw-bestuur. Deze vlotte afwisseling bleek een schot in de roos! Ten derde hebben we actief ingezet op ludieke kennismakingsmomenten, zodat iedereen automatisch eens met een onbekende aan het babbelen ging. Sfeer en lol verzekerd!

Is er nog ruimte voor verbetering? Uiteraard, en daar zullen we volgend jaar echt aan werken. Zo kwam de terechte opmerking dat er twee relatief zware onderwerpen (ouderparticipatie en duurzaamheid) aan het einde van de avond geprogrammeerd stonden. Ook was de hele avond uiteindelijk toch wat te lang. Er zijn enkele opties om deze pijnpunten tegen een volgende keer weg te werken, zodat de AV dan écht een moment wordt waar we als hele gemeenschap naar kunnen uitkijken: informatief; ruimte voor discussie, overleg en inbreng van ouders; kennismaking met nieuwe ouders; en bovenal in een gezellige, Tintelse sfeer!

Dit verhaal is al wat (te) lang aan het worden om ook nog een uitgebreid inhoudelijk verslag van de AV toe te voegen. Niet erg, want het verslag van de AV kan je sowieso al vinden op het Intranet! Je kan er lezen dat er vanuit de aanwezige ouders enkele sterke voorstellen kwamen, waar we als bestuur en als gehele TintelTuin vol mee aan de slag moeten. En dat doen we uiteraard met heel veel plezier en enthousiasme, zodat de TintelTuin de volgende jaren een nog betere en mooiere plek wordt dan ze al is!

En natuurlijk zien we jullie allemaal zeker terug op onze volgende AV!

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search