Een persoonlijke inkijk in de schoolraad

Door Klaas

Ik moet toegeven: mijn twee kinderen hadden er al drie schooljaren in de TintelTuin op zitten en toch wist ik niet helemaal waar ik in stapte toen ik me begin dit schooljaar engageerde voor de schoolraad. Op basis van de verslagen weet je natuurlijk over welke onderwerpen de schoolraad zicht buigt. Maar je leest niet – ook niet tussen de regels – dat Tinneke, Goedele, Corinne, Nele, Koen, Iris, Bruno (en nu dus ook ikzelf) als het nodig is tot laat in de avond vergaderen, om genuanceerde standpunten in te nemen, tot onderbouwde adviezen te komen en zeker geen half werk de wereld en de schoolgemeenschap in te sturen.

Neem bijvoorbeeld de TintelMeter, momenteel zonder twijfel ons meest zichtbare werk. Een enquête waar we ook echt met iedereen aan gesleuteld hebben (dank ook aan de werkgroep communicatie voor de technische uitwerking!). Bovendien zullen we met jullie bevindingen over de groene en rode bus meteen aan de slag gaan. De scholengroep moet binnenkort beslissen over de contracten voor het leerlingenvervoer. Het is onze rol om daarvoor een Tintels advies te geven en dat willen en kunnen we enkel op basis van jullie input.

Het engagement in de schoolraad heeft er mij trouwens toe gebracht om wat meer in de diepte gaan. Na drie jaar was het goed om alles eens op te frissen. Hoe zat het ook weer met die Freinet gedachte?  Hoe gaan team, vzw en school- & pedagogische raden hand in hand in het ecosysteem van de TintelTuin en zeker ook: waar laten ze elkaar los? En het bleef niet bij TintelTuin specifieke materie. Ik heb ook heel wat bijgeleerd over organisatie van scholen in het gemeenschapsonderwijs en zelfs de nieuwe privacywetgeving die de meeste mensen kennen als GDPR.

Wat ik zelf misschien wel het belangrijkste vind, is dat ik als lid van de schoolraad aangezet ben om ook eens effectief in te loggen op “IntraTuin” en beter te volgen wat alle anderen bijdragen. Vanuit deze opgefriste en verruimde blik op de TintelTuin zou ik graag een pleidooi houden voor een “klein engagement”. Begin gerust met kleine stapjes, maar aarzel niet om die te zetten! Je ziet wel hoe het groeit. Als het gaat zoals bij mij, zal je tot je voldoening merken hoe we met de inzet van zovelen toch een verschil kunnen maken in de TintelTuin als school, maar ook als gemeenschap rondom onze kinderen.

Er is – tot slot – ook nog een werkpuntje voor de schoolraad, waar je kan helpen.  Wacht niet tot de volgende TintelMeter met je “wrevels, complimentjes en spinsels” om ons aan te spreken. We zetten onze tanden graag in allerhande materie, maar bijten niet!

Tot op de speelplaats!

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search