Financiën: enkele wijzigingen

Door Xavier

Voor zij die de Algemene Vergadering (AV) gemist hebben of het verslag nog niet gelezen hebben geven we jullie twee grote wijzigingen mee tegenover de vorige jaren. 

De gebudgetteerde inkomsten dit schooljaar liggen in lijn met het voorgaande schooljaar. De werkingskosten bestaan uit de klaskassen, de uitgaven op schoolniveau (waarvan duurste het zwemmen en transport naar zwembad zijn), en de werkingskosten van de Werkgroepen.

Elk jaar stijgt onze opgebouwde reserve. Die is momenteel te groot. Om deze reserve gedeeltelijk zinvol te besteden en dit in de toekomst te voorkomen werd er voorgesteld om

• een globaal investeringsbudget van €15.000 te voorzien. De voorbije jaren werd er een investeringsbudget per werkgroep (en door het team) aangevraagd, maar werd dit niet altijd volledig ingevuld. Ondertussen werden  initiatieven die tijdens het jaar naar boven kwamen, afgeremd. Grote wijzigingen in de begroting moeten immers goedgekeurd worden op een Algemene Vergadering door de ouders. Met dit globale budget willen we dus de energie van ouders, werkgroepen en team ondersteunen en we willen voorkomen dat aangevraagd budget ongebruikt blijft. Het budget van €15.000 werd bepaald op basis van de huidige plannen van de werkgroepen. Op de AV werd er geen goedkeuring gevraagd voor de individuele investeringen van de werkgroepen. Als er in de loop van het jaar ideeën naar boven komen en Werkgroep Financiën merkt dat het budget niet volledig besteed wordt, dan kunnen er nieuwe investeringen voorgelegd en goedgekeurd worden tijdens de tweemaandelijkse werkgroepcoördinatorenvergaderingen. Zo kunnen we hopelijk meer inspelen op wat er binnen de school leeft.

• En om dit jaar eenmalig een korting van 10% per kind op het lidgeld toe te kennen.

 

Voor meer info, gelieve het verslag van de AV en het Overzicht Financiën document te lezen. Deze kan je vinden op het intranet

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search