Groen gaat voor een hoogstamboomgaard

Door Maarten

Met 4 paar groene handen plantten we met Sinterklaas nog een aantal hoogstammige fruitbomen en een heg langsheen de afsluiting van de TintelTuin. Daar waar ooit ‘onze’ machtige Tintelwilg stond en nu het zicht open ligt naar de nieuwbouw sociale woningen langsheen de Weermuur. Met deze jaarlijkse samenaankoop via het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, genaamd Behaag je Tuin, slagen we er hopelijk in dit zicht te vergroenen.
We proberen, want de bestelling dateert van september, toen er van nieuwbouw nog geen sprake was…
Het is wel de bedoeling om via overleg met het GO! te bekijken welke groen- en speelstructuren behouden kunnen blijven, dan wel welke een nieuwe plek dienen te krijgen.
Ook vervingen we de ‘niet aangeslagen’ schaduwboom aan de buitenklas. De klusploeg maakt al plannen om hier een verzetbare zitbank rond te bouwen.Emoji
In januari zal een gesprek met de GO!- klusploeg moeten leiden tot het afbreken van de vele versleten hekwerken en afsluitingen, zodoende het derde graad imperium beter te integreren in het schooldomein.
Met de werkgroep beslisten we samen met Evi vanuit het team het onderhoud van de moestuin anders aan te pakken. Minder werk door maaibeheer in de tuin en enkel nog zaaigoed in de bakken.
Afgelopen zomer haalden we de drie dode sparren neer en verwerkten we het hout voor kampvuurtjes tijdens school- en feestactiviteiten, hopelijk in de nabije toekomst…
En nog op vlak van veiligheid zorgde de klusploeg voor een nieuwe trap in de boomhut waarvoor grote dank!
Het is een fijne ploeg, merci allemaal en op naar een nieuw groen schoolgebouwEmojiEmoji
Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search