Nieuwe Schoolraad in de steigers

Door Bruno

We willen jullie graag een korte stand van zaken geven over de verkiezingen van een nieuwe schoolraad. Drie geïnteresseerde ouders hebben hun officiële kandidatuur ingediend. Dat zijn even veel kandidaten als er plaatsen zijn voor ouders in de schoolraad. Daarom vervalt de rest van de procedure en zijn deze drie automatisch verkozen. Nele Peeters, Sara Weckhuyzen en Dries Wijnants zullen de oudergroep vertegenwoordigen in de nieuwe schoolraad waarvan het mandaat start op 1 april 2021.

We gaan nu in de lokale sociale, economische en culturele omgeving op zoek naar twee kandidaat leden om te coöpteren.  Dat is niet enkel nodig om te voldoen aan de officiële samenstelling van een schoolraad. Het zorgt er, door de aanwezigheid van twee leden die minder rechtstreeks betrokken zijn, ook voor dat de schoolraad met een nog ruimere blik kan kijken naar de zaken waar advies over gevraagd wordt door de coördinator of de scholengroep.

Met de huidige schoolraad hadden we al het plan opgevat om samen met het team en het vzw-bestuur eens te bekijken hoe de onderlinge samenwerking verloopt en waar nodig bij te sturen om die samenwerking efficiënt en doelgericht te laten verlopen. Dat is alleszins een agendapunt waar de nieuwe schoolraad verder mee aan de slag kan gaan. Eerst geven we het team nog de ruimte om zich te zetten in hun vernieuwde werking, waar ze elders in dit TintelBlad zelf verslag over uitbrengen.

 

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search