Opschorting van lidgeld

Door Eva en Xavier

Zoals jullie al via de TintelFlits hebben vernoemen, hebben de vzw en de school samen beslist dat nu de school (nog) een poosje dicht blijft er geen ouderbijdrage moet betaald worden. Er gaan momenteel toch geen extra Freinet-activiteiten door. WG Financiën kreeg enkele positieve reacties, waarvoor dank. 

Dit gaat in vanaf april totdat de school terug open mag. Ouders die het momenteel financieel zwaar hebben en graag de weken van maart terug willen, mogen dit mailen naar: financien@tinteltuin.be. Dan storten wij het geld zo spoedig mogelijk terug.

Ouders die al voor 1 jaar betaald hebben kunnen kiezen: of je vraagt een terugstorting van de lidgeldloze maanden of je betaalt volgend jaar een periode minder. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang de school dicht blijft, is de laatste optie, verrekening volgend jaar, het gemakkelijkste. Indien je toch graag dit jaar een deel terug krijgt, mag je dit aan de werkgroep laten weten.

De ouders met kinderen in de zesdes en een jaarbijdrage mogen dit ook laten weten. Wij storten het terug.

In deze moeilijke tijden herinneren we jullie graag aan wat er ook in “Financieel beheer vzw 2019-2020” geschreven staat:
Ouders die het financieel erg moeilijk hebben en voor wie zelfs de laagste schaal van het lidgeld niet haalbaar is, kunnen expliciet aanvragen om toch lid te kunnen worden van de vzw. Voor hen zal een individuele sociale regeling worden getroffen. Je kan hiervoor contact opnemen met de coördinator van de werkgroep Financiën.

Als er vragen zijn bel of mail gerust. 

We wensen jullie vooral veel gezondheid en ook mentale rust in deze onverwacht woelige crisis.

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search