Ouders dragen hun steentje bij

Door Jen

Al 10 jaar lang wordt de school mee gedragen door de oudergroep. Ouders ondersteunen het team en de freinetwerking door hun helpende handen uit de mouwen te steken.

In de loop van dit schooljaar vonden meer en meer trekkers en coördinatoren dat het moeilijker werd om alles wat we gepland hebben te realiseren. Het gaf ons het gevoel dat minder ouders daadwerkelijk hun ouderhulp opnemen, waar ze zich voor hebben opgegeven. Na een bevraging bij de verschillende werkgroepen en verdere analyse, stelden we vast dat het engagement van de ouders al bij al wel snor zit. Inderdaad, soms nemen ouders bepaalde soorten ouderhulp niet op, maar dan blijkt dat ze nog wel een ander engagement opnemen. Conclusie: 90% van de ouders spant zich in de loop van het jaar in mindere of meerdere mate echt wel in.

Zo komen we tot de vaststelling dat er een kloof gaapt tussen de totale ouderparticipatie die we verwachten en het aantal ouders dat beschikbaar is. We bedenken ons dat we de hele benadering ook kunnen omdraaien: in plaats van een vast ‘pakket’ te formuleren, dat voor te leggen aan de ouders en dan te hopen dat alles ingevuld geraakt, zouden we eerst kunnen kijken hoeveel mensen we hebben, wat die mensen willen/kunnen doen en op basis daarvan vastleggen welke ouderhulp er zal gebeuren. Natuurlijk moet dan eerst duidelijk zijn wat de echte core ondersteuning is, wat minimum voldaan moet worden.

Een andere vaststelling is dat het kernteam van trekkers stilaan slinkt: een aantal ouders die uitstromen, een aantal ouders die na jarenlange inspanningen eventjes wat gas terug willen nemen, etc. En we merken op dat het niet makkelijk is om nieuwe ouders mee aan het stuur te krijgen. Waaraan ligt dat? Hoe krijgen we meer ouders op de (trouwens heel boeiende en voldoening gevende) kar?

Deze issues legden we tijdens het TintelCafé op tafel. Hier zijn zeker een aantal interessante bedenkingen uit voortgevloeid. Daarnaast willen we nieuwe ouders meer bij de hand nemen bij hun instroom in de school en dus in de vzw. We willen de vzw ook dichter bij de ouders brengen via de klasouders en via een inbreng op de klasvergaderingen. Kortom: heel wat ideeën om de vzw-werking nieuw leven in te blazen!

De komende maanden werken we op basis van dit alles een aangepaste werkwijze uit, waarmee we het nieuwe schooljaar ingaan.

Alvast nog één nieuwtje: Els leidt al jaren de ouderparticipatie in goede banen, maar zij geeft aan eens wat andere soorten engagementen te willen ontdekken. Ze zou Els niet zijn als ze niet voor een waardige opvolger zou gezorgd hebben. Nele neemt haar rol over als coördinator ouderparticipatie en zal dit proces volgend schooljaar in goede banen leiden. 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search