Pedagogische raad (Maart 2018)

door Hanne

De pedagogische raad heeft niet stilgezeten.  Dankzij de input van het eerste TintelCafé hadden we heel wat stof tot nadenken.

Wendy & Karolien

Ouders hebben duidelijk nood aan meer inzicht in de dagdagelijkse werking en de visie van de TintelTuin.

De pedagogische raad heeft verschillende pogingen gedaan om aan die wensen tegemoet te komen. De tekst over ouderparticipatie is intussen afgewerkt.

Het team kan  alvast de bestaande visieteksten uit het schoolwerkplan geleidelijk herwerken om ze vlotter leesbaar te maken. Ons doel is dat de schoolvisie op een leuke manier verwerkt wordt in een ludiek eindproduct met een Tintels accent. De streefdatum hiervoor is de opendeurdag van het schooljaar 2018-2019. Dit zou een kroon zijn op de TIEN-jaar van coöperatieve samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten in onze school.

Bij deze meteen een oproep:

Creatieve ouders (= redactie: grafisch, schrijven, tekenen, …) gezocht om mee te helpen aan dit (jaar)project! Melden via pedagogischeraad@tinteltuin.be.

Daarnaast hebben we na de eerste examenperiode van dit schooljaar een bevraging uitgevoerd bij de afgestudeerden van 2017.  Spijtig genoeg mochten we maar 10 ingevulde enquêtes ingevuld ontvangen en Van de 10 vragenlijsten, waren er 6 door leerlingen uit de TintelStroom ingevuld.  Aangezien deze feedback weinig representatief en divers is, werd er besloten om de samenvatting van deze bevraging niet te delen.  Wat gaan we hier nog aan doen? We ontwerpen een volledig nieuwe, meer zinvolle online bevraging voor oud-leerlingen tegen december.  Hopelijk volgend jaar meer succes ;-)

Tot slot willen we de ouders nog bedanken die feedback gaven via de link die werd verzonden over het TintelCafé  op 1 maart. We kunnen hieruit besluiten dat de schaarse aanwezigheid van ouders niet te wijten is aan de invulling en het aanbod dat op het programma van de avond stond, maar eerder dat bij de meesten de oorzaak ligt in tijdsnood en een drukke planning binnen ieders gezin. Stof tot nadenken voor ons en te zoeken naar een ander moment of een andere setting waarbij jullie als freinetouders zich wel willen/kunnen vrij maken om deel te nemen aan deze TintelCafés.

We zoeken ook weer ouders om de pedagogische raad inhoudelijk te versterken. Heb je een pedagogische achtergrond? Heb je zin om mee vorm te geven aan de visieteksten en infoavonden te organiseren en de afgestudeerden te bevragen? Wil je het pedagogisch draagvlak volgens Freinet mee onderhouden en creëren? Dan is de pedagogische raad misschien wel iets voor jou. De volledige oproep vind je bij vacatures in dit Tintelblad.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search