Plussen en minnen volgens uitstromers

Door Iris

Ook dit jaar verzorgde de pedagogische raad de bevraging van de oud-leerlingen. Dit gaat over de kinderen die in juni 2018 onze school verlieten. Zij zwermden uit naar heel wat verschillende scholen, maar zijn zo goed als allemaal heel tevreden over hun school- en studiekeuze. We maakten een nieuwe (online) bevraging op die we de komende jaren wederom zullen gebruiken zodat we na verloop van tijd vergelijkingen kunnen maken. Dit jaar vulden 14 van de 18 leerlingen de enquête in.

Uit de bevraging konden we afleiden dat ze allemaal met een warm gevoel terugkeken op hun schooltijd in de Tinteltuin. Ze gaven ook te kennen dat ze over het algemeen voldoende bagage mee hadden om aan het middelbaar te beginnen. Ze vinden zichzelf sterk in muzische vorming, Nederlands, Frans, wiskunde en lichamelijke opvoeding. Ook het maken en brengen van presentaties gaat hun goed af. Ze werken graag en goed samen en kunnen hun mening op een constructieve manier uiten.

Op enkele vlakken misten ze wat kennis en/of vaardigheden. Op het vlak van Wereldoriëntatie gaven ze aan dat ze feitelijke kennis misten en minder vlot met een atlas konden werken dan andere kinderen. Wij zullen dit jaar hiervan paralleltoetsen afnemen en volgend schooljaar met het team bekijken hoe we dit kunnen bijsturen. Er komt heel wat aan bod in onze projecten, maar die leerstof wordt niet altijd voldoende vastgezet of gememoriseerd. Ook op het vlak van meer traditioneel schoolse vaardigheden in werkhouding (zelfdiscipline, doorwerken, huiswerk maken, een uur lang luisteren, toetsen voorbereiden) voelde de meesten zich niet helemaal voorbereid op het middelbaar. We werkten daar het afgelopen jaar al hard aan, maar zullen dit volgend schooljaar verder uitbreiden.

En weldra is het weer zover voor de volgende groep 6des die naar het middelbaar vertrekt. Tijdens het eindfeest met de  3e graad wuiven we -allicht niet zonder tranen- deze kinderen uit: Louise, Wolf, Brittany, Tille, Leander, Zjenne, Gitte, Sam, Margot, Daan, Maria, Kylie, Lou, Thijs, Roos-Hanne, Eppo.

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search