Stap in bij de schoolraad

Door Bruno

De schoolraad krijgt af en toe de vraag of het mogelijk is de busroute(s) uit te breiden. We hebben daarom ons licht al eens opgestoken bij de scholengroep. Kinderen langer dan een halfuur op de bus laten zitten, is niet meteen verantwoord. Dat laat al weinig marge voor uitbreiding omdat de kinderen die vanop de eerste halte meerijden nu al ongeveer een halfuur onderweg zijn. Omdat we graag toch een volledig overzicht hebben van de vragen zullen we dit meenemen in de TintelMeter, de bevraging die we eind dit schooljaar vanuit de schoolraad sturen. Mochten we op basis van een grote nood toch een voorstel willen doen voor uitbreiding, dan moet dat naar de Raad van Bestuur van de scholengroep. Daar zal ook gekeken worden naar de financiële consequenties. Vermits onze bussen al een behoorlijke kost zijn, verwachten we niet dat een prijsverhoging omwille van een langere route daar goedgekeurd zal raken.

Ook in het kader van het busvervoer willen we nog even de aandacht vestigen op de oproep die al verschillende keren gedaan is en ook elders in dit TintelBlad opnieuw te lezen is. Bij gebrek aan een vrijwilliger om op dinsdag de rode bus te begeleiden, doet Koen dat noodgedwongen. Maar daardoor kan hij niet aanwezig zijn op de wekelijkse teamvergadering. Daar zou zo snel mogelijk verandering in moeten komen want het lijkt ons aangewezen dat alle teamleden aanwezig kunnen zijn op de wekelijkse vergaderingen.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search