Schoolraad (December 2017)

door Bruno

 

Een greep uit de agendapunten die de schoolraad dit schooljaar al behandeld heeft:

We kijken hoe we de aanbevelingen van de DenkTank in de praktijk kunnen brengen. De samenwerking tussen de verschillende organen – die we als schoolraad moeten bewaken – wordt een vast agendapunt op de laatste vergadering van het schooljaar (tenzij er signalen zijn dat het vroeger nodig is). Voordien checken we bij de vzw en pedagogische raad of er opmerkingen zijn. Eens om de drie jaar doen we een uitgebreidere bevraging via de TintelMeter.

Met enkele geïnteresseerden gaan we ons ook over het energieverbruik van de school buigen. We willen het verbruik van elektriciteit, stookolie en water in kaart brengen. Niet alleen hoeveel er verbruikt wordt maar ook wanneer precies: overdag, ’s nachts, in het weekend, … De kinderen nemen nu al af en toe de meterstanden op en kunnen dus helpen bij het verzamelen van deze gegevens. Na analyse van de gegevens willen we enkele heel praktische actiepunten voorstellen die voor een energiebesparing kunnen zorgen. We zullen ook een brief sturen naar de scholengroep met aanbevelingen om niet alleen minder maar ook duurzame energie te verbruiken.

We maken ons verder op voor verkiezingen. We vinden het belangrijk dat de ouders in de schoolraad een democratische vertegenwoordiging zijn van de volledige oudergroep. Daarom laten we – in het kader van het vernieuwde samenwerkingsmodel – later dit schooljaar een nieuwe schoolraad verkiezen. Als je interesse hebt, maar nog wat meer info wil of als je nu al weet dat je er voluit voor wil gaan, mag je dat laten weten met een mailtje naar schoolraad@tinteltuin.be.

De leden van de schoolraad zijn (op de foto op de achterste rij van links naar rechts) Jan, Nele, Bruno, Koen, (op de voorste rij van links naar rechts) Lore, Evi en Iris. Tinneke staat niet op de foto, net als gecoöpteerd lid Erik Moonen.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search