Schoolraad (Maart 2018)

door Bruno

In de eerste editie van het TintelBlad kondigden we aan dat enkele geïnteresseerden zich over het energieverbruik van de school zouden buigen. En dat deden ze! In januari zijn elke dag de tellerstanden opgeschreven en wat meteen opviel: er is erg veel nachtverbruik. De server, de koelkasten en de boiler zijn daarbij geïdentificeerd als mogelijke boosdoeners. Daarom werd met werkgroep feest afgesproken dat de boiler standaard zou uitgezet worden. Maar al snel bleek dat Miranda de boiler nodig heeft voor warm water om te poetsen. Dus in afwachting van een andere, betere oplossing blijft die voorlopig toch aan staan. Alle gegevens die genoteerd zijn, worden opgenomen in een dossier waarmee de schoolraad later dit schooljaar naar de scholengroep trekt.

Nu we toch bij de scholengroep zijn: op vraag van de raad van bestuur van Scholengroep11 moet de school het busvervoer nog eens herbekijken. Het is namelijk elk jaar een behoorlijke verliespost in de begroting van de scholengroep. De coördinator kreeg dus de opdracht om opnieuw een analyse te maken van het leerlingenvervoer, net als de directies van andere scholen die er gebruik van maken. Uiteraard is voor de TintelTuin de historische achtergrond van het busvervoer een belangrijk gegeven in deze analyse. De bus is er namelijk gekomen bij de verhuis van Goetsenhoven naar Zoutleeuw. We zullen als schoolraad dus blijven benadrukken dat het leerlingenvervoer een doorslaggevende factor is bij de keuze van gezinnen uit regio Tienen voor de TintelTuin.

En tot slot (en niet voor het eerst): wie geïnteresseerd is om vanaf volgend schooljaar mee te draaien in de schoolraad is nog steeds van harte welkom! Je vindt hiervoor ook een oproep vanuit het vzw-bestuur in dit TintelBlad, want de ouders die in de schoolraad zitten, zijn daar vertegenwoordigers van de vzw (die bestaat uit de volledige oudergroep).

schoolraad17_final

boven: Jan, Nele, Bruno, Koen, onder: Lore, Evi, Iris

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search