Eén van de kerngedachten van freinetonderwijs is dat het schoolleven een schoolcoöperatie veronderstelt. Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap draagt dus zijn of haar steentje bij tot het realiseren van de freinetvisie. Door ouderparticipatie wordt extra expertise aan de schoolwerking toegevoegd. Ook wordt het algemeen welbevinden van de kinderen bevorderd: ouders en leerkrachten leren elkaar beter kennen en creëren zo samen de juiste omstandigheden om kinderen optimaal te laten groeien. Dankzij constructieve ouderparticipatie kunnen leerkrachten des te beter hun kernopdracht waarmaken: kwaliteits- en zinvol freinetonderwijs aanbieden voor alle kinderen. Door de ondersteuning van het pedagogisch project maken we samen school!

De visie op ouderparticipatie in de TintelTuin vertrekt vanuit een definitie zoals die door een grote groep ouders ontwikkeld en mee onderschreven is:

“Ouderparticipatie is zinvol samenwerken vanuit een positief engagement, naar eigen vermogen en goesting. Deze samenwerking tussen ouders en team is gestroomlijnd, dynamisch en ondersteunt het freinetonderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij cruciaal.”

Meer weten? vzw@tinteltuin.be

Start typing and press Enter to search