vzw-bestuur (Maart 2018)

door David en Jen

Als nieuw vzw-bestuur zijn we nu enkele maanden aan de slag. “Wij”, dat zijn Evelien, Jen, Peter, Herman en David. Ons enthousiasme scheert nog steeds hoge toppen, maar uiteraard draait het besturen van de vzw om veel meer dan enkel de goesting om erin te vliegen. Zo willen we in de nabije toekomst actief en concreet inzetten op vijf speerpunten. We hopen van harte dat die steeds zichtbaarder worden in alles wat we doen. Lees hieronder even mee en laat ons bij gelegenheid zeker weten of we op de goede weg zijn!

Continuïteit.

Ten eerste bouwen we heel bewust verder op de stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. Er is een goed draaiend systeem van werkgroepen en heel veel ouders werken actief mee aan het schoolgebeuren. Daarnaast ondersteunen de ouders ook financieel door betaling van hun vzw-lidgeld.

Natuurlijk trekken we deze mooie lijn heel graag door. Maar hier en daar zullen andere accenten gelegd worden. De relatief nieuwe organisatie van de ouderparticipatie, het Tintels engagement, is een goed voorbeeld van zo’n lichte koerswijziging. We helpen mee die in goede banen te leiden en sturen bij waar nodig.

Hetzelfde geldt voor de financiën, die al jaren beheerd worden door Peter en zijn financiële ploeg. Grondige wijzigingen moeten hier voorlopig niet verwacht worden, eventuele verbeteringen zetten we natuurlijk graag in gang.

Verbondenheid.

De vzw vertegenwoordigt álle ouders. Het verbinden van al die mensen, het stroomlijnen van al die positieve energie is een van onze voornaamste doelstellingen. We willen daarom alle ouders bereiken en iedereen betrekken bij het creëren van een sterk samenhorigheidsgevoel. Gezelligheid, interactie, dialoog, plezier, eten en drinken: dát zijn de grote troeven van de TintelTuin! Zorg ervoor dat je niets mist: elk TintelCafé, elke werk- of poetsdag, elke AV, elk feest, … steeds opnieuw moet het een gebeuren zijn waar je absoluut bij wil zijn.

Communicatie.

Het vzw-bestuur wil sterk inzetten op communicatie. Die moet niet alleen duidelijk en transparant zijn, maar ook open, respectvol en integer. Enkel zo kan de TintelTuin een plek blijven waar iedereen zich thuis voelt.

We zetten in op verschillende kanalen, zodat informatie zoveel mogelijk mensen bereikt. Even oplijsten: het nieuwe en frisse TintelBlad, een nieuwsbrief op initiatief van de DenkTank en nu in handen van de vzw; de website, na jaren zwoegen binnenkort eindelijk online (!); het privé-gedeelte van de website met allerhande interessante achtergrondinfo en verslagen van de verschillende overlegorganen, binnenkort te bereiken via die gloednieuwe website.

Voor dialoog tussen ouders onderling en tussen ouders en team zijn de TintelCafés de perfecte momenten. Deze avonden moeten nog een beetje groeien, maar het potentieel is in ieder geval groot: informatie gekoppeld aan inhoudelijke discussie en uitwisselen van ideeën – wie wil daarop ontbreken? Ook de halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de vzw wordt sinds een tijdje op die manier georganiseerd. Allen daarheen dus!

Aanbevelingen DenkTank.

Op aanraden van de DenkTank wordt de officiële samenstelling van de vzw veranderd. De vzw zal dan enkel nog bestaan uit de ouders. Leerkrachten die niet tegelijk ouder zijn, zullen dus geen deel meer uitmaken van de vzw. Uiteraard blijft het overleg tussen team en vzw heel intens, maar door de gewijzigde samenstelling van de vzw is er volledige transparantie over ieders rol en betekenis. Op de AV van 29 mei hebben we hiervoor jullie stem nodig!

In tegenstelling tot vroeger zullen de ouders in de schoolraad en pedagogische raad vanuit de vzw verkozen worden. Daarnaast willen we graag de onderlinge communicatie tussen die betrokken ouders versterken. Het vzw-bestuur zal daarom af en toe met hen overleggen, zodat we voeling blijven hebben met de schoolraad en pedagogische raad.

De vzw herwerkt het Huishoudelijke Reglement. Eventueel wordt ook nog een nieuw samenwerkingsmodel uitgewerkt. Tot slot zal de vzw om de drie jaar de TintelMeter organiseren, vooral om de eigen werking, de ouderparticipatie en de financiën te bevragen bij alle ouders.

Duurzaamheid.

Wie wil er geen duurzame TintelTuin voor kinderen en ouders? Vanuit de vzw willen we daarom graag een duurzaamheidstoets inbouwen. Bij elke aankoop of gebeurtenis zullen we steeds overwegen welke de meest duurzame optie is. Voorbeelden zijn energieverbruik, verplaatsingen, aankoop van materialen, drank bij feesten, …

De andere overlegorganen, de kinderschoolraad en het team: ze doen allemaal mee!

Interesse om mee aan deze speerpunten te bouwen?

Wil je graag de ouders verenigen? Heb je zin om te organiseren, de werkgroepen op elkaar af te stemmen, de vzw formaliteiten in orde te houden, de ouderpaticipatie en de financiën mee op te volgen? Dan is het vzw-bestuur misschien wel iets voor jou.

Voor meer info kan je terecht bij het het huidige vzw-bestuur, en je kan mailen naar vzw@tinteltuin.be. De volledige oproep vind je bij vacatures in dit Tintelblad.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search