Een dankjewel van het vzw-bestuur

Door Evelien

De vzw werking heeft met de Algemene Vergaderingen (AV) twee hoogtepunten in het jaar. Tussen deze twee AV’s volgt het vzw-bestuur de werking van de werkgroepen op.

Na de vorige AV en het vorige TintelBlad werden de laatste reacties i.v.m. de GDPR verzameld. Daarna kon Werkgroep Communicatie aan de slag met de toegang voor nieuwe ouders van de privéwebsite en het TintelTuinBoekje. Ook Werkgroep Financiën kon nu actief ouders aanschreven om de ouderbijdrage te betalen.

Op de AV werden de resultaten van de TintelMeter voorgesteld. Hieruit werden alle acties en reacties opgelijst en deze kwamen terecht bij de werkgroepen of organen. Zij nemen een aantal initiatieven om iets te doen met jullie ideeën, tips of opmerkingen. We namen zelf het initiatief voor de fotowand, die je binnenkort kan bewonderen in de gang en op de website.


Mogen we jullie vragen om de AV van 28 mei zeker in jullie agenda te noteren? De AV is een belangrijk platform. Alle ouders zijn lid van de vzw en mogen hier hun stem uit brengen. Alleen door een voldoende grote aanwezigheid heeft de AV draagkracht en uiteraard is het ook gezelliger om met meer ouders een pintje te drinken.

In de drukte van alle dagen werd onze dankjewel tijdens de week van de vrijwilliger niet verstuurd. Het TintelBlad lijkt ons een gepaste plaats om dit toch nog te doen. Merci voor jullie inzet. Al jullie helpende handen maken de TintelTuin mee tot een fijne plek voor onze kinderen.


Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search