Het ijs gebroken op de AV

Door Evelien

 

Sinds de Algemene Vergadering (AV) van 22 oktober is de samenstelling van het vzw-bestuur een beetje veranderd. David geeft de fakkel als voorzitter door, na een fijne samenwerking en veel gezellige vergaderingen. Merci David. Ons team wordt versterkt door Tinne Boons (mama van Kobe, Fien en Marte). Peter, Jen en Evelien werden dan weer herverkozen, aangezien de termijn van de bestuurders op twee jaar werd vastgelegd. Peter geeft dit jaar de fakkel als penningmeester door aan Xavier. Hij werd vorig jaar verkozen. En voor het eerst zijn er niet één maar twee co-voorzitters, Jen en Evelien. Tinne en Peter zijn bestuurders.

De AV werd opgeluisterd door een bijzonder kennismakingsspel geïnspireerd op het filmpje “All that we share” We vroegen aan de aanwezigen om in 1 van de 11 vakjes te gaan staan afhankelijk van hoeveel jaar je op school bent.

Daarna werden er enkele persoonlijke vragen gesteld of stellingen geponeerd. Als je deze vraag of stelling positief kon beantwoorden dan mocht je samen met de andere plaatsnemen voor de bar.  Deze ijsbreker vormde de rode draad doorheen het TintelCafé. Verschillen kwamen naar boven, maar ook wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, werd zichtbaar.

Het was een gezellige AV waarbij er informatie werd gedeeld en interactie werd gevraagd van de ouders. Na een korte introductie over wat de vzw is, doken we in de cijfers. De jaarrekening van vorig schooljaar werd uit de doeken gedaan en het budget voor huidig schooljaar werd geanalyseerd. Zie ook de bijdrage van de WG Financiën in dit TintelBlad. Uit de vragen en reacties van ouders werd heel duidelijk dat het zwemmen als heel belangrijk wordt bevonden. Naast verkiezingen en een stand van zaken van Ouderparticipatie zorgde de schoolraad voor een analyse van de TintelMeter (een bevraging bij de ouders) die eind vorig schooljaar werd verstuurd. Een TintelCafé zou geen TintelCafé zijn zonder interactieve intermezzo’s. Karlijn en Karen lieten ons enkele teksten uit “TintelTuin 10 jaar Buitenstebinnen” bespreken. Het team kreeg hierop het compliment dat ze er in slagen om zo veel mogelijk te vertrekken vanuit de ideeën van de kinderen. Tot slot brainstormden we ook over hoe we als ouders het team kunnen ondersteunen in de woelige periode. Het volledige verslag van de AV/TintelCafé kan je nalezen op het intranet.

Noteer zeker ook 26 mei in je agenda voor onze volgende AV/TintelCafé.

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search