Werkgroep DenkTank

door Bruno

De TintelTuin is niet meer de kleine schoolgemeenschap uit de pioniersjaren. Toen had iedere ouder elke week wel een praatje gemaakt met elke andere ouder en het volledige team. Nu de school 160 leerlingen heeft, uit 106 gezinnen, kunnen we zelfs niet meer veronderstellen dat alle ouders en teamleden elkaar kennen. Toch willen we samen school blijven maken want dat is één van de redenen waarom we allemaal deze school gekozen hebben voor onze kinderen. De TintelTuin doet een beroep op het engagement en talent van elke ouder, om zinvol en ervaringsgericht onderwijs te kunnen aanbieden en om leerkrachten zo veel mogelijk vrij te maken om zich te richten op hun kerntaak.

Om te kijken hoe we dat kunnen organiseren in de grote school die de TintelTuin nu is, kwamen op 11 februari 2017 een 40-tal ouders en leerkrachten samen in een DenkTank. Die bijeenkomst was de aanzet voor een werkgroepje om aan de slag te gaan met het samenwerkingsmodel. Het bestaande model overboord gooien en op een blanco blad opnieuw beginnen, bleek niet nodig. Wel moesten een aantal zaken wat duidelijker en scherper gesteld worden. De onderlinge communicatie tussen het team, de schoolraad, de pedagogische raad en het vzw-bestuur (verder de organen genoemd) mag wat gestroomlijnder en volgens een vaste structuur verlopen. En er is ook nood aan afspraken over de communicatie met en naar ouders.

De werkgroep presenteerde haar voorstel aan de DenkTank op een terugkomdag op 14 juni en aan de volledige school op het TintelCafé en de Algemene Vergadering van de vzw begin dit schooljaar. En nu is het tijd om het plan stap voor stap uit te voeren. Doorheen dit TintelBlad – dat op zichzelf één van de eerste en meest zichtbare stappen in het plan is – lees je heel wat over hoe de organen het plan van de werkgroep DenkTank in de praktijk (gaan) brengen.

Voor alle organen geldt daarbij dat er ruimte is om uit te proberen en bij te sturen. De werkgroep kiest er namelijk bewust voor nu van start te gaan en stapvoets vooruitgang te boeken. Nog enkele maanden denken en een tot in de kleinste puntjes en komma’s uitgekiend plan uittekenen, had ook gekund. Maar nu maatregelen treffen die zichtbaar zijn en dus door iedereen kunnen geëvalueerd worden, strookt meer met de geest van openheid en transparantie die we willen bereiken. Het geeft bovendien iedereen de kans mee te beoordelen of we op de goede weg zijn. Richt je dus gerust tot de mensen die met naam, toenaam en/of foto in dit TintelBlad staan wanneer je opmerkingen of suggesties hebt.

Wie voor de volledigheid toch graag eens het hele plaatje naleest, verwijzen we tot slot graag naar het verslag van de terugkomdag of de presentatie die de werkgroep op de AV gaf. Deze documenten zijn ten laatste vanaf vandaag te consulteren op de website, net als de verslagen van de vergaderingen van de organen. Een goede gewoonte uit het verleden die we in ere willen herstellen. En ook die stap brengt ons weer dichter bij het einddoel: met z’n allen – en dan bedoelen we echt dat iedereen betrokken is en wordt – op een constructieve manier samen de TintelTuin maken.

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search