Werkgroep Groen

door Maarten

Een aantal jaren geleden was er eens een school, die de TintelTuin heette. Alleen, die tuin was niet veel meer dan wat gras en een plein vol betontegels. Zodoende werd er aan de inwoners van het het Tintelse rijk gevraagd hoe zij die tuin graag zouden zien evolueren.

Met de hulp van Tovenaar Chris Van Ingelghem van GoodPlanet Belgium, werden de ideeën in een inrichtingsplan met dito schets gegoten. Er werden centen verzameld bij de inwoners, maar ook dappere strijders brachten kisten vol goud mee vanop hun strooptochten bij De Provincie. Al snel diende er zich een leger werkkrachten met groene vingers, maar eveneens klusvingers, aan om de plannen in de realiteit om te zetten.

Om al die hongerige inwoners van spijzen te voorzien, werd er eerst een permacultuurtuin aangelegd. Deze werd omzoomd met bessen en fruitbomen. Kleine onderhoudswerken zoals wieden, snoeien, scheren en maaien zijn in een handomdraai door de bende gefikst. Het houden van kleinvee zoals kippen, eenden en konijnen levert natuurlijk telkens weer oplapwerk op van de vertrekken van deze bewoners, maar ook achtervolgingen om te voorkomen dat ze ontsnappen.

Een zelfgebouwde uitkijktoren biedt natuurlijk overzicht om alles goed in de gaten te houden. Ook een atrium als buitenklas mocht niet ontbreken. Hiervoor zal er volgend jaar nog een snelgroeiende kastanje geplant worden als schaduwboom in de zomer, maar ook als leverancier van méér speelblaadjes en natuurlijk kastanjes.

Een deel van de betonnen speelplaats moest plaats maken voor meer groen in de vorm van gras, doolhofhagen, noot en hazelaars en een groen telraam in de vorm van een wilgenraster, dat het helaas wegens het hete voorjaar van 2017 én de activiteiten van de aanpalende belagers om het drink(grond)water in te pikken, niet haalde. We proberen het over een jaar of twee nog wel eens opnieuw!

Deze belagers haalden eveneens een iconisch element van de Tinteltuin omver: de Tintelwilg! Als schrale troost, maar toch, werden de restanten van deze domeinwaker aangewend als speel/klimelement voor de bewoners. Nog met wilgentenen werden er koepels en tunnels gevlochten. Een werk waar de groene vingers zich nog meer willen in specialiseren.

Om nog gemakkelijker over modderige delen van het domein te geraken, werden er netten en touwstructuren geïnstalleerd. Samen met een speelheuvel met tunnelgang. De speeldruk van 180 inwonertjes maakt het natuurlijk niet evident om alle nieuwe speeltuigen snel te integreren. vandaar dat sommige zones tijdelijk worden afgesloten om bijvoorbeeld het gras en de struiken de tijd te geven ‘aan te slaan’.

Een laatste wapenfeit bestond erin de verwaarloosde poel leeg te maken. Hier kwam heel wat werkvolk en materiaal aan te pas. De omgeving van deze poel dient nog verder aangepast, lees boomvrij, gemaakt zodat dichtslibbing met bladeren in de toekomst kan vermeden worden.

De kleuters wachten nog op de realisatie van hun ‘op maat gefabriceerde’ speelplek. Daar werken we aan! De toegang en voortuin van de school, wat tenslotte het uithangbord van de school zou moeten zijn, kunnen hopelijk over een paar jaar aan bod komen, wanneer er meer duidelijk is over de verbouwingen van het hoofdgebouw.

In tussentijd beleven de ‘groene vingers’ geweldige tijden op het domein en is er steeds tijd voor een sporadische pompoensoep of barbecue tijdens de werkdagen, die al naargelang de noodzaak meer of minder frequent georganiseerd worden in hele of halve dagen.

Steeds welkom om aan te sluiten!

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search