Werkgroep Ouderparticipatie

door David

Zullen we even een open deur intrappen? Sterk freinetonderwijs is onmogelijk zonder de niet aflatende inzet van de ouders! Natuurlijk spelen er nog heel wat andere factoren mee, maar zeker in de TintelTuin zal niemand ontkennen dat het jarenlange bloed, zweet en tranen van de ouders onze school gemaakt hebben tot wat ze nu is.

Vooral door de spectaculaire groei van het aantal leerlingen (en dus ouders) tijdens de laatste jaren, is het intussen een hele klus om al dat ouderlijk enthousiasme in goede banen te leiden. Net daarom is het voor Els al enkele jaren een intensieve job om al die energie aan te sturen, op een manier die zinvol is voor de ouders zelf én voor de TintelTuin als gemeenschap.

Maar gebeurt de organisatie van deze ouderparticpatie op een transparante en efficiënte manier? En vooral: hoe denken de coördinatoren van de diverse werkgroepen en de ouders daarover? Een van de sterke punten van de TintelTuin is dat we er met z’n allen voortdurend in geloven dat verbetering altijd mogelijk is. Ook voor de ouderparticipatie dus. En zou het niet mooi zijn dat de suggesties hiervoor van de werkgroep-coördinatoren en de ouders zélf komen?

Natuurlijk knikt iedereen nu volmondig ja! En dan hebben we goed nieuws: via de TintelMeter 2018, die door de vzw georganiseerd wordt, willen we peilen naar jullie bevindingen en feedback in verband met de ouderparticipatie. Hoe meer mensen de TintelMeter invullen – al dan niet na een vriendelijk duwtje in de rug –, hoe beter geïnformeerd we zijn over jullie evaluatie en ideeën. In de zomer gaat het vzw-bestuur de resultaten verwerken en kunnen we een aantal concrete werkpunten formuleren. De coördinatoren van de werkgroepen kregen via een aparte, gerichte bevraging al de kans om hun mening te geven. De algemene teneur was (heel) positief, maar tegelijk waren er ook al enkele mooie suggesties om de organisatie van de ouderparticipatie volgend jaar nog te verbeteren. Kriebelt het al om je visie te laten weten? Eén antwoord: vul snel de TintelMeter 2018 in!

Zoals wel vaker wordt de belangrijkste boodschap van een tekstje bewaard tot de laatste alinea. En die boodschap kan in dit geval heel duidelijk en kernachtig: een gigantische dankjewel voor alle TintelTuin-ouders die zich het afgelopen schooljaar alweer ongelooflijk hebben ingezet voor onze school!!! Zonder jullie zou het concept ouderparticipatie een lege doos zijn… We kunnen maar wat blij zijn dat die doos in de TintelTuin elk jaar opnieuw overvol blijkt te zitten. Niet enkel het vzw-bestuur, de werkgroep-coördinatoren en het team, maar letterlijk alle ouders en kinderen mogen terecht apetrots zijn op wat we als groep de laatste jaren verwezenlijkt hebben. We kunnen dus allemaal met een voldaan gevoel de zomer in, utikijkend naar een spetterende tiende verjaardag en een mooie TintelTuin-toekomst!

 

Recommended Posts
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search