Wist je dat?

Allerheiligen is de feestdag waar men de Heiligen van de Kerk eert en zij die de hemel bereikt hebben.. Waar Allerzielen (2 November) de feestdag is ter ere van zij die gestorven zijn.

Gestart door Paus Boniface IV die het Romeine Patheon aan de Maagd Maria en alle Martelaren opdroeg op 31 mei 609 en bedoelde om het Paganistische “Feest van Lamuria” te verchristelijken.

Het Feest van Lamuria was de dag dat de paganisten de rusteloze geesten van de doden eerden.

Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.

Een martelaar of martelares (Grieks: martys – getuige, martyrion – getuigenis) in het christendom is iemand die bereid is uit het geloof pijn te ondergaan en zich hiervoor desnoods te laten doden.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search