Groen en duurzaam

We leren in en van de natuur. We trekken hierbij de kaart van duurzaamheid. Niet enkel binnen het ecologische en economische leven, maar ook in alle aspecten van het leven: in de vorm van zorg voor sociale relaties, zelfzorg en de ontwikkeling van duurzame kennis en vaardigheden. We beseffen dat we deel van het probleem zijn en we hebben besloten een deel van de oplossing te worden.

Samen leren vol zin

We bouwen elke dag aan een krachtig leef- en leerklimaat voor onze leerlingen. Samen met de ouders geven we het leefklimaat vorm. Bij het vormen van een krachtig leerklimaat zien we ouders als co-experten bij de ontwikkeling van hun eigen kind.

Onderzoekend in de wereld

Kinderen stellen zich voortdurend vragen en zijn van nature geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. We gaan in op de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen door hen zelf op onderzoek te laten gaan. Door kinderen onderzoekend te laten leren, doen ze niet alleen kennis op, maar ervaren ze ook succes.

Eigen kracht

We vertrekken vanuit het natuurlijk leerproces van het kind en hanteren hierbij een participatieve en ervaringsgerichte benadering. De leerinhouden, vaardigheden en attitudinale vorming en worden gezien in een rijke, ruime context met mogelijkheid tot zelfinitiatief en expressie en dit zonder de verschillen tussen de kinderen uit het oog te verliezen.

Start typing and press Enter to search