Twee weken weg van school en de enige vakantie die zelden op hetzelfde moment valt. Valt Pasen in maart, dan begint de paasvakantie op paasmaandag. Als Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de tweede maandag vóór Pasen. Valt Pasen in de eerste helft van april, dan begint de paasvakantie op de 1ste maandag van april.

Nederland had duidelijk geen zin meer in dat gedoe en heeft enkele weken later een “meivakantie”. Met Pasen heeft men een lang weekend vrij van Goede Vrijdag tot Tweede Paasdag.

Wist je dat?

Pasen, of Pascha, de herrijzenis van Jezus herdenkt op de 3e dag na zijn kruisiging te Calvery in 30AD. Het luidt het einde in van de 40 dagen vasten, een periode van vasten, boetedoening en bidden.

Pasen vindt plaats op de eerste zondag van de kerkelijke volle maan die rond 21  maart plaatsvindt. Dit werd ooit bepaald door de “Eerste raad van Nicaea” rond 325. Menig discussies zijn gevoerd over de exacte calculaties en regels van de dag.

Het Paasfeest dicht aanleunt bij het Joodse Passover en de exodus uit Egypte uit het Oude Testament van het Laatste Avondmaal tot de kruisiging van Jezus.

Het gebruik van eieren stamt uit de tijd dat eieren het symbool was van nieuw leven en geboorte. Het kleuren van de eieren kwam de vroege Christenen uit Mesopotamië die eieren rood verfden in herinnering aan het bloed van Christus.

De Paashaas ontstond in de 18e eeuw door Protestante Duitse immigranten die spraken over de “Osterhase” (Paashaas) die oorspronkelijk ook enkel geschenkjes bracht aan brave kinderen.

De Paashaas komt niet alleen eitjes brengen, in veel plaatsen komen ook de Paasklokken eitjes en andere verrassingen brengen.

De Paashaas niet komt in Australie gezien konijnen daar enorme vernietiging aan de natuur kunnen aanbrengen. Daarom gebruikt men daar Easter Bilby.

Legende zegt dat op Goede Vrijdag de klokken van elke kerk naar Rome vliegen om het verdriet van zij die Jezus’ dood treuren mee te nemen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search